top of page
IMG_2314.jpg

Fiber

MICROTRENCHING AV FIBER

What is microtrenching?

 

Microtrenching is a practice where fiber pipes are laid in a narrow trench cut in a road. This method is seen as very cost-effective and time-saving. Not only is it positive from an economic and time perspective, it is also a favorable method from an environmental perspective.

 

Environment

 

The environmental benefit of microtrenching is enormous and this practice results in a whopping 90% lower CO2 emissions. Emissions are low, mass transport is reduced, fiber is transported faster, the need to re-lay asphalt disappears due to minimal damage to the road.

This is because we saw with diamond blades that do no more damage than the width of the blade, so that damage/wear to the existing asphalt is minimal.

Microtrenching is a better solution for the local environment as there is less noise and airborne dust.

Microtrenching:Fiber

Dybde og overdekning

Skisse trenching

Vi trencher et 30 cm dypt spor i asfalt 25 mm bredt.

Søketråd og antall fiberrør blir lagt ned og sporet fylles opp med singel 2-4/4-6mm. Singelen blir deretter komprimert og vegen blir kostet og ryddet og vi legger ned bunnfuge i sporet av asfaltlim. Bunnfugen legges for å dekke singelen før vi vasker, ellers spyles den vekk. 

For å vise dere hvordan microtrenching fungerer har vi laget en skisse. 

Dokumentasjon blir enklere ved bruk av mikrotrenching. I bunn av grøften legges det ved søketråd slik at innmåling blir nøyaktig.

Avstander

Trenching tunell

Avstand til asfaltkant – vegskulder

 

Saging langs veg foregår minimum 0,5 – 1 meter fra asfaltkant -vegskulder

Dette for å sikre stabilitet i tillegg til liming av fuge.

Det er foretrukket å trenche langs hjulspor fordi det er der massene er best komprimert under asfalten.

 

Avstand til stabilisert kant – mur - kantstein

Her kan det trenches nærmere 0,3 – 0,5 meter langs veg da asfaltkanten er låst/stabil.

Vasking og tørking

Spyling

Vasking utføres med høytrykksspyler og vi spyler sporet godt og det er essensielt at man blir kvitt uønsket veistøv og asfaltrester på de loddrette sidene av asfalten i sporet før man fortsetter prosessen ved å tørke sporet. Dette utføres ved at det blir blåst tørt av en vifte der luften er oppvarmet av gass (jetblaster).

Fuging

Ferdig fuget

Vi bruker bitumenbasert fugemasse. Denne sikrer selv
ved bevegelse i underlaget tett toppfuge.
Fugingen foregår ved at sporet i grøften blir fylt helt til massen er plant med asfalten. Den siste delen av fugen heter toppfuge, og når denne er helt plan med asfalten er arbeidet ferdig.

Fiber:
Fiber: Bilde Gallery
bottom of page