top of page
IMG_2314.jpg

Fiber

MICROTRENCHING AV FIBER

Hva er microtrenching?

 

Microtrenching er en praksis der man skal legge fiberrør i en smal grøft kuttet i vei. Denne metoden blir sett på som svært kostnadseffektiv og tidsbesparende. Ikke bare er det positivt i et økonomi og tidsperspektiv, det er også en gunstig metode i et miljøperspektiv.

 

Miljø

 

Miljøgevinsten ved microtrenching er enorm og denne praksisen gir hele 90% lavere CO2-utslipp. Utslippene blir lave, massetransport blir redusert, fremføring av fiber går raskere, behovet for å legge asfalt på nytt forsvinner grunnet minimal skade på vei.

Dette kommer av at vi sager med diamantblader som ikke gjør større skade enn bredden på bladet slik at skade/slitasje på eksisterende asfalt er minimal.

Microtrenching er en bedre løsning for lokalmiljøet da det blir mindre støy og svevestøv.

Microtrenching:Fiber

Dybde og overdekning

f6bb71_c982d3ee189247529b95560fd3438f52~mv2_d_1206_1432_s_2.png

Vi trencher et 30 cm dypt spor i asfalt 25 mm bredt.

Søketråd og antall fiberrør blir lagt ned og sporet fylles opp med singel 2-4/4-6mm. Singelen blir deretter komprimert og vegen blir kostet og ryddet og vi legger ned bunnfuge i sporet av asfaltlim. Bunnfugen legges for å dekke singelen før vi vasker, ellers spyles den vekk. 

For å vise dere hvordan microtrenching fungerer har vi laget en skisse. 

Dokumentasjon blir enklere ved bruk av mikrotrenching. I bunn av grøften legges det ved søketråd slik at innmåling blir nøyaktig.

Avstander

IMG_3864.jpg

Avstand til asfaltkant – vegskulder

 

Saging langs veg foregår minimum 0,5 – 1 meter fra asfaltkant -vegskulder

Dette for å sikre stabilitet i tillegg til liming av fuge.

Det er foretrukket å trenche langs hjulspor fordi det er der massene er best komprimert under asfalten.

 

Avstand til stabilisert kant – mur - kantstein

Her kan det trenches nærmere 0,3 – 0,5 meter langs veg da asfaltkanten er låst/stabil.

Vasking og tørking

f6bb71_abdaa006248f43419622b7d93828da77~mv2_d_2448_3264_s_4_2.jpeg

Vasking utføres med høytrykksspyler og vi spyler sporet godt og det er essensielt at man blir kvitt uønsket veistøv og asfaltrester på de loddrette sidene av asfalten i sporet før man fortsetter prosessen ved å tørke sporet. Dette utføres ved at det blir blåst tørt av en vifte der luften er oppvarmet av gass (jetblaster).

Fuging

f6bb71_30ed43d5f1f8475e809df0eb8cfd65bf~mv2_d_1513_2854_s_2.jpg

Vi bruker bitumenbasert fugemasse. Denne sikrer selv
ved bevegelse i underlaget tett toppfuge.
Fugingen foregår ved at sporet i grøften blir fylt helt til massen er plant med asfalten. Den siste delen av fugen heter toppfuge, og når denne er helt plan med asfalten er arbeidet ferdig.

Fiber:
Fiber: Bilde Gallery
bottom of page