top of page
IMG_2314.jpg

Fiber

MICROTRENCHING AV FIBER

Hva er microtrenching?

 

Microtrenching er en praksis der man skal legge fiberrør i en smal grøft kuttet i vei. Denne metoden blir sett på som svært kostnadseffektiv og tidsbesparende. Ikke bare er det positivt i et økonomi og tidsperspektiv, det er også en gunstig metode i et miljøperspektiv.

 

Miljø

 

Miljøgevinsten ved microtrenching er enorm og denne praksisen gir hele 90% lavere CO2-utslipp. Utslippene blir lave, massetransport blir redusert, fremføring av fiber går raskere, behovet for å legge asfalt på nytt forsvinner grunnet minimal skade på vei.

Dette kommer av at vi sager med diamantblader som ikke gjør større skade enn bredden på bladet slik at skade/slitasje på eksisterende asfalt er minimal.

Microtrenching er en bedre løsning for lokalmiljøet da det blir mindre støy og svevestøv.

Microtrenching:Fiber

Dybde og overdekning

Skisse trenching

Vi trencher et 30 cm dypt spor i asfalt 25 mm bredt.

Søketråd og antall fiberrør blir lagt ned og sporet fylles opp med singel 2-4/4-6mm. Singelen blir deretter komprimert og vegen blir kostet og ryddet og vi legger ned bunnfuge i sporet av asfaltlim. Bunnfugen legges for å dekke singelen før vi vasker, ellers spyles den vekk. 

For å vise dere hvordan microtrenching fungerer har vi laget en skisse. 

Dokumentasjon blir enklere ved bruk av mikrotrenching. I bunn av grøften legges det ved søketråd slik at innmåling blir nøyaktig.

Avstander

Trenching tunell

Avstand til asfaltkant – vegskulder

 

Saging langs veg foregår minimum 0,5 – 1 meter fra asfaltkant -vegskulder

Dette for å sikre stabilitet i tillegg til liming av fuge.

Det er foretrukket å trenche langs hjulspor fordi det er der massene er best komprimert under asfalten.

 

Avstand til stabilisert kant – mur - kantstein

Her kan det trenches nærmere 0,3 – 0,5 meter langs veg da asfaltkanten er låst/stabil.

Vasking og tørking

Spyling

Vasking utføres med høytrykksspyler og vi spyler sporet godt og det er essensielt at man blir kvitt uønsket veistøv og asfaltrester på de loddrette sidene av asfalten i sporet før man fortsetter prosessen ved å tørke sporet. Dette utføres ved at det blir blåst tørt av en vifte der luften er oppvarmet av gass (jetblaster).

Fuging

Ferdig fuget

Vi bruker bitumenbasert fugemasse. Denne sikrer selv
ved bevegelse i underlaget tett toppfuge.
Fugingen foregår ved at sporet i grøften blir fylt helt til massen er plant med asfalten. Den siste delen av fugen heter toppfuge, og når denne er helt plan med asfalten er arbeidet ferdig.

Fiber:
Fiber: Bilde Gallery
bottom of page