Microtrenching

Oppdatert: 22. jul. 2020


Hva er microtrenching?


Microtrenching er en praksis der man skal legge fiberrør i en smal grøft kuttet i vei. Denne metoden blir sett på som svært kostnadseffektiv og tidsbesparende. Ikke bare er det positivt i et økonomi og tidsperspektiv, det er også en gunstig metode i et miljøperspektiv.


Miljø


Miljøgevinsten ved microtrenching er enorm og denne praksisen gir hele 90% lavere CO2-utslipp. Utslippene blir lave ,massetransport blir redusert, fremføring av fiber går raskere, behovet for å legge asfalt på nytt forsvinner grunnet minimal skade på vei.

Dette kommer av at vi sager med diamantblader som ikke gjør større skade enn bredden på bladet slik at skade/slitasje på eksisterende asfalt er minimal

Microtrenching er en bedre løsning for lokalmiljøet da det blir mindre støy og svevestøv.Dybde og overdekning:

Vi trencher et 30 cm dypt spor i asfalt 25 mm bredt

Søketråd og antall fiberrør blir lagt ned og sporet fylles opp med singel 2-4/4-6mm. , singelen blir deretter komprimert

Vegen blir kostet og ryddet og vi legger ned bunnfuge i sporet av asfaltlim , bunnfugen legges for å dekke singelen før vi vasker , ellers spyles den vekk.

For å vise dere hvordan microtrenching fungerer har vi laget en skisse.

Denne skissen viser den ferdige grøften som er kuttet i asfalten og hvordan den blir bygget opp men vi forklarer/beskriver her steg for steg.


Denne skissen viser den ferdige grøften som er kuttet i asfalten og hvordan den blir bygget opp .


Dokumentasjon blir enklere ved bruk av mikrotrenching. I bunn av grøften legges det ved søketråd slik at innmåling blir nøyaktig.


 

Avstand til asfalt kant Vegskulder


Saging langs veg foregår minimum 0,5 – 1 meter fra asfaltkant -vegskulder

Dette for å sikre stabilitet i tillegg til liming av fuge.

Det er foretrukket å trenche langs hjulspor fordi det er der massene er best komprimert under asfalten.


Avstand til stabilisert kant mur - kantstein

Her kan det trenches nærmere 0,3 – 0,5 meter langs veg da asfaltkanten er låst/stabil.

 

Vasking


Vasking utføres med høytrykksspyler og vi spyler sporet godt ,det er essensielt at man blir kvitt uønsket veistøv og asfaltrester på de loddrette sidene av asfalten i sporet før man fortsetter prosessen ved å tørke sporet , dette utføres ved at det blir blåst tørt av en vifte der luften er oppvarmet av gass (jetblaster).


Fuging


Vi bruker bitumenbasert fugemasse, selv

ved bevegelse i underlaget sikrer denne tett toppfuge.

Fugingen foregår ved at sporet i grøften blir fylt helt opp til topp asfalt , når selve hovedfugen har blitt lagt er arbeidet utført.

 


617 visninger0 kommentarer