top of page

Updated: Feb 21, 2023

Alt om microtrenchingen som vi leverer


Microtrenching i sving

Hva er microtrenching? Microtrenching er en praksis der man skal legge rør i en smal grøft kuttet i vei. Denne metoden blir sett på som svært kostnadseffektiv og tidsbesparende. Ikke bare er det positivt i et økonomi og tidsperspektiv, det er også en gunstig metode i et miljøperspektiv. Miljø Miljøgevinsten ved microtrenching er enorm og denne praksisen gir hele 90% lavere CO2-utslipp. Utslippene blir lave, massetransport blir redusert, fremføring av fiber går raskere, behovet for å legge asfalt på nytt forsvinner grunnet minimal skade på vei. Dette kommer av at vi sager med diamantblader som ikke gjør større skade enn bredden på bladet slik at skade/slitasje på eksisterende asfalt er minimal. Microtrenching er en bedre løsning for lokalmiljøet da det blir mindre støy og svevestøv.


Dybde og overdekning

Vi trencher et 30 cm dypt spor i asfalt 25 mm bredt. Søketråd og antall fiberrør blir lagt ned og sporet fylles opp med singel 2-4/4-6mm. Singelen blir deretter komprimert og vegen blir kostet og ryddet og vi legger ned bunnfuge i sporet av asfaltlim. Bunnfugen legges for å dekke singelen før vi vasker, ellers spyles den vekk. For å vise dere hvordan microtrenching fungerer har vi laget en skisse. Dokumentasjon blir enklere ved bruk av mikrotrenching. I bunn av grøften legges det ved søketråd slik at innmåling blir nøyaktig.


Avstander Avstand til asfaltkant – vegskulder

Microtrenching I tunell

Saging langs veg foregår minimum 0,5 – 1 meter fra asfaltkant -vegskulder Dette for å sikre stabilitet i tillegg til liming av fuge. Det er foretrukket å trenche langs hjulspor fordi det er der massene er best komprimert under asfalten. Avstand til stabilisert kant – mur - kantstein Her kan det trenches nærmere 0,3 – 0,5 meter langs veg da asfaltkanten er låst/stabil.vasking av mikrogrøft

Vasking og tørking Vasking utføres med høytrykksspyler og vi spyler sporet godt og det er essensielt at man blir kvitt uønsket veistøv og asfaltrester på de loddrette sidene av asfalten i sporet før man fortsetter prosessen ved å tørke sporet. Dette utføres ved at det blir blåst tørt av en vifte der luften er oppvarmet av gass (jetblaster).Fuging

Ferdig fuget mikrogrøft

Vi bruker bitumenbasert fugemasse. Denne sikrer selv ved bevegelse i underlaget tett toppfuge.


Fugingen foregår ved at sporet i grøften blir fylt helt til massen er plant med asfalten. Den siste delen av fugen heter toppfuge, og når denne er helt plan med asfalten er arbeidet ferdig.

Fuging

 

MICROTRENCHING AV LADEKABLER OG NEDSETTING AV FUNDAMENT

CN Maskin har anskaffet større sagblad slik at vi har muligheten til å trenche rør og kabler til elbil-ladere. Vi har to ulike sagblad som passer til slikt arbeid og med disse kan vi sage 28mm og 36mm bredt spor. Ved denne økte bredden har vi nå mulighet til å legge ned 25-32mm rør for el-kabler til ladestasjoner. Dette er en satsning vi startet med for å kunne bistå for effektiv utbygging av lade-infrastruktur. 

MICROTRENCHING AV STRØMKABLERCN Maskin har anskaffet større sagblad slik at vi har muligheten til å trenche rør og kabler til strøm og gatelys. Vi har to ulike sagblad som passer til slikt arbeid og med disse kan vi sage 28mm og 36mm bredt spor. Ved denne økte bredden har vi nå mulighet til å legge ned 25-32mm rør. Dette er en satsning vi startet med for å kunne bistå for effektiv utbygging av infrastruktur. 


bottom of page